Select language:

Nhìn lại các khuyến nghị trong năm 2017

Thứ bảy - 25/11/2017 21:41
Tháng 11 qua đi cũng là sắp kết thúc năm 2017, năm Đinh Dậu, một năm mà ngành tài chính nói chung, chứng khoán nói riêng, tăng trưởng khá mạnh mẽ kể cả về chất lẫn về lượng, đến cuối ngày 24/11/2017 chỉ số thị trường chứng khoán Vnindex đã tăng trưởng gần 40,7%, một năm thật khởi sắc cho nhà đầu tư chứng khoán.Cùng với niềm vui đó, chúng tôi những nhà tư vấn, cũng đã nổ lực đem lại một số kết quả cũng khá chính xác so với dự báo của chúng tôi trong năm 2017 và chúng tôi muốn tổng kết những gì chúng tôi đã đóng góp cho thị trường tài chính trong thời gian qua.
VIC đã tăng khá mạnh mẽ kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 15/5/2017 tại mức giá 40.900 đồng/cổ phiếu, VIC chuẩn bị phục hồi, kết thúc ngày 24/11/2017 giác cổ phiếu VIC đã tăng lên mức 74.500 đồng/cp, tương ứng mức tăng gần 83%. XEM LINK TẠI ĐÂY
vic 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

BID đã tăng khá mạnh mẽ kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 19/5/2017 tại mức giá 16.700 đồng/cổ phiếu, với bài viết "Chứng khoán - BID hoàn thành mô hình ở mức giá 24.000 đồng/cổ phiếu", kết thúc ngày 24/11/2017 giác cổ phiếu BID đã tăng lên mức 25.300 đồng/cp, tương ứng mức tăng gần 52%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
bid 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

VCB đã tăng khá mạnh mẽ kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 18/5/2017 tại mức giá 36000 đồng/cổ phiếu, với bài viết "Chứng khoán - VCB hoàn thành mô hình tại mức giá 48.000 đồng/ cổ phiếu.", kết thúc ngày 24/11/2017 giác cổ phiếu VCB đã tăng lên mức 47.400 đồng/cp, tương ứng mức tăng gần 52%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
vcb 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

HSG đã GIẢM khá mạnh mẽ kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 19/5/2017 tại mức giá 27.700 đồng/cổ phiếu, với bài viết "Chứng khoán - HSG chuyện bây giớ mới kể.", kết thúc ngày 24/11/2017 giác cổ phiếu HSG đã tăng lên mức 23.300 đồng/cp, tương ứng mức GIẢM gần 16%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
hsg 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

PHR đã TĂNG khá mạnh mẽ kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 11/1/2017 tại mức giá 27.300 đồng/cổ phiếu, với bài viết "PHR -Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (HOSE) KHUYẾN NGHỊ MUA VÀO GIÁ 27.2 CHỐT LỜI 38 DỪNG LỖ DƯỚI 23.", kết thúc ngày 24/11/2017 giác cổ phiếu HSG đã tăng lên mức 42.250 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 55%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
phr 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

CTG đã TĂNG khá mạnh mẽ kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 18/1/2017 tại mức giá 16.700 đồng/cổ phiếu, với bài viết "CTG - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam KHUYẾN NGHỊ MUA VÀO GIÁ 17.5 CHỐT LỜI GIÁ 25 DỪNG LỖ DƯỚI 17.", kết thúc ngày 24/11/2017 giác cổ phiếu CTG đã tăng lên mức 23.400 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 40%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
 
ctg 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

CVT đã TĂNG khá mạnh mẽ kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 2/3/2017 tại mức giá 37.700 đồng/cổ phiếu, với bài viết "CVT, một cổ phiếu tuy không có lơi thế nhiều trong việc canh tranh nhưng công ty luôn có giải pháp mới và chính sách mới trong sản xuất từ đó công ty luôn giữ vững thương hiệu của mình trên thị trường", kết thúc ngày 24/11/2017 giác cổ phiếu CVT đã tăng lên mức 52.600 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 40%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
CVT 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

HBC đã TĂNG khá YẾU kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 18/5/2017 tại mức giá 44.500 đồng/cổ phiếu, với bài viết "Chứng khoán - HBC hoàn thành mô hình tại mức giá 64.000 đồng cổ phiếu.", kết thúc ngày 24/11/2017 giác cổ phiếu HBC đã tăng lên mức 49.500 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 11%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
HBC 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

PVD đã GIẢM khá MẠNH kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 8/3/2017 tại mức giá 21.650 đồng/cổ phiếu, với bài viết "OIL - Không biết bao giờ mới quay lại cột mốc 140usd/thùng để PVN có thể hùng vỹ như 2014.", kết thúc ngày 24/11/2017 giá cổ phiếu PVD đã GIẢM ở mức 19.150 đồng/cp, tương ứng mức GIẢM  gần 13%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
PVD 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan


VGC đã TĂNG khá MẠNH kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 8/2/2017 tại mức giá 14.70 đồng/cổ phiếu, với bài viết "Một cổ phiếu vừa mới chuyển nhà từ sàn UPCOM sang sàn HNX, sự chuyển mình đáng nể và lộ trình thoái vốn nhà nước tại công ty này gần như đã có plan, chúng ta hãy là hành động nếu có thể.", kết thúc ngày 24/11/2017 giá cổ phiếu VGC đã TĂNG ở mức 25.700 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 75%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
VGC 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan
 

Vào ngày 10/6/2017, chúng tôi đã phát hành danh mục đầu tư 6 Tháng cuối năm 2017 trên phương tiện FB với nội dung bài viết "CHỨNG KHOÁN - DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHO 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017. BẠN HÃY MUA VÀ NẮM GIỮ THẬT CHẶT NHÉ.". LINK XEM TẠI ĐÂY.

danh muc dau tu chung khoan 6thang 2017 tu van uy thac dau tu cophieuviet comKết thúc ngày 28/11/2017, sau gần 5 tháng, danh mục đầu tư của chúng tôi tạm tính lời gần 19%
 

danh muc dau tu chung khoan cuoi nam 2017 cophieuviet com

FCN đã TĂNG khá MẠNH kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 15/2/2017 tại mức giá 19.000 đồng/cổ phiếu, với bài viết "Tiềm năng một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng mà có lẻ chúng ta đã bỏ quên trong thời gian qua.", kết thúc ngày 01/12/2017 giá cổ phiếu FCN đã TĂNG ở mức 25.900 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 36%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
 
fcn 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

HVN đã TĂNG khá kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 5/3/2017 tại mức giá 33.200 đồng/cổ phiếu, với bài viết "HVN - cổ phiếu Vietname Airline giá cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá 34.000 đồng/cổ phiếu là một mức giá dưới tiềm năng theo quy mô một doanh nghiệp đầu ngành.", kết thúc ngày 01/12/2017 giá cổ phiếu HVN đã TĂNG ở mức 37.800 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 14%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
hvn 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

FPT đã TĂNG khá MẠNH kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 06/2/2017 tại mức giá 36.900 đồng/cổ phiếu, với bài viết "FPT một doanh nghiệp nhiều tiềm năng và thách thức lớn.", kết thúc ngày 01/12/2017 giá cổ phiếu FPT đã TĂNG ở mức 58.400 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 58%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
fpt 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

NTP đã TĂNG khá MẠNH kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 15/2/2017 tại mức giá 60.500 đồng/cổ phiếu, với bài viết "NTP - Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong....", kết thúc ngày 01/12/2017 giá cổ phiếu NTP đã TĂNG ở mức 82.400 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 36%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
ntp 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan
HPG đã TĂNG khá MẠNH kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 12/3/2017 tại mức giá 26.200 đồng/cổ phiếu, với bài viết "HPG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hoạt động lĩnh vực Sản xuất xuất khẩu Thép, nông nghiệp, bất động sản. Hiện tại giá giao dịch qua sàn chứng khoán cuối ngày 10-3-2017 ở mức giá 42.100 đồng/cổ phiếu là chưa phản ánh hết giá trị tiềm năng của doanh nghiệp HPG. Chúng tôi kỳ vọng HPG ở mức giá 70.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng gần 66% so với mức giá hiện tại.", kết thúc ngày 01/12/2017 giá cổ phiếu HPG đã TĂNG ở mức 41.500 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 58%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
hpg 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

PC1 đã TĂNG khá MẠNH kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 7/3/2017 tại mức giá 30.400 đồng/cổ phiếu, với bài viết "PC1 - Công ty cổ phần xây lắp điện 1 có bề dày hoạt động lên đến 50 năm. Công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp đường dây truyền tải và trạm biến áp tại Việt Nam.", kết thúc ngày 01/12/2017 giá cổ phiếu PC1 đã TĂNG ở mức 37.200 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 22%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
pc1 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan

ACB đã TĂNG khá MẠNH kể từ khi chúng tôi ra báo cáo ngày 19/5/2017 tại mức giá 24.700 đồng/cổ phiếu, với bài viết "Chứng khoán - ACB hoàn thành mô hình tại mức giá 45.000", kết thúc ngày 01/12/2017 giá cổ phiếu ACB đã TĂNG ở mức 35.200 đồng/cp, tương ứng mức TĂNG gần 42,5%. LINK XEM TẠI ĐÂY.
acb 2017 ris tu van uy thac dau tu chung khoan


>> Còn tiếp.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một lượng lớn những ý kiến chuyên môn, quản trị và các dịch vụ giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp cho khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa tinh thần làm việc trách...

Thống kê
  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay13,217
  • Tháng hiện tại244,089
  • Tổng lượt truy cập1,322,050
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây